Arhīva izrakstu un citu arhīva dokumentu tulkošana


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Latvijas Valsts arhīvs pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniedz sekojošus dokumentus:

- arhīva izziņas, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem;
- arhīva dokumentu izrakstus un norakstus;
- arhīva dokumentu kopijas.

Bieži vien arhīvu dokumenti nav sastādīti latviešu valodā un ir izdoti krievu vai kādā citā svešvalodā. Uzsākot tiesvedību vai kārtojot citas formalitātes svešvalodā sastādītiem dokumentiem nepieciešami tulkojumi, kuri apstiprināti ar zvērināta tulka parakstu un/vai zvērināta notāra apliecinājumu. Vēršoties tulkojumu birojā "Rīgas tulki", jūsu arhīva dokumenti tiks iztulkoti un apliecināti saskaņā ar augstākajiem standartiem un spēkā esošo likumdošanu.


arhīva dokumentu tulkošana

Pamata izziņu veidi, kurus iespējams saņemt LVA, ir sekojoši:


1) Par īpašuma nacionalizāciju Latvijā 1940. - 1941. gadā.

2) Par Latvijas iedzīvotāju evakuēšanos (neattiecas uz deportācijām) uz PSRS 1941. gada jūnijā.

3) Rīgas pilsētas un rajonu, kā arī Jūrmalas izpildu komiteju lēmumi un rīkojumi par:

- zemes gabalu piešķiršanu (samazināšanu, atsavināšanu) ģimenes dārziņiem un garāžu celtniecībai; dzīvokļu piešķiršanu;
- adopciju un aizbildņu iecelšanu;
- patentu piešķiršanu individuālā darba veikšanai (līdz 1993. gadam).

4) Par pierakstu no Rīgas un Jūrmalas nojaukto ēku mājas grāmatām:

- Latgales priekšpilsētas (Maskavas raj.) no 1944. gada līdz 1991. gadam;
- Ziemeļu raj. (Oktobra raj.) no 1962. gada līdz 1990. gadam;
- Centra raj. (Kirova raj.) no 1944. gada līdz 1996. gadam;
- Jūrmalas raj. no 1945. gada līdz 1957. gadam.

5) Par LPSR un LR Augstākās tiesas, Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu un Jūrmalas tautas tiesu spriedumiem un lēmumiem krimināllietās un civillietās.

6) Par darba stāžu atsevišķās iestādēs un uzņēmumos.
Par darba stāžu iestādēs un uzņēmumos jāinteresējas arī Personāla dokumentu valsts arhīvā.

7) Par mācībām augstākajās un vidējās speciālajās mācību iestādēs (personu lietas):

- Latvijas Valsts konservatorijā;
- Latvijas Mākslas akadēmijā;
- Rīgas uzskaites un kredīta tehnikumā.

8) Par atrašanos koncentrācijas nometnēs Vācijā, ja persona, pirms atgriešanās Latvijā, reģistrēta PSRS pārbaudes - filtrācijas nometnē vai punktā Vācijā.

9) Par atrašanos piespiedu darbos Vācijā, ja persona pirms atgriešanās Latvijā, reģistrēta PSRS pārbaudes - filtrācijas nometnē vai punktā Vācijā.

10) Par atrašanos PSRS filtrācijas nometnēs.

11) Par atrašanos sabiedroto karaspēka gūstā pēc dienesta vācu armijā (latviešu SS leģionā), ja persona pirms atgriešanās Latvijā, reģistrēta PSRS pārbaudes - filtrācijas nometnē vai punktā.

12) Par dienestu vācu armijā (latviešu SS leģionā), ja persona nosūtīta uz PSRS pārbaudes - filtrācijas nometni.

Ja persona nav bijusi PSRS pārbaudes - filtrācijas nometnē, tad izziņu par dienestu vācu armijā (latviešu SS leģionā) izsniedz Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Otrā pasaules kara laikā vācu formējumos dienējušām personām sociālā kaitējuma atlīdzības jautājumos jāinteresējas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, LV-1011. Tālrunis: 7286586.

13) Par atrašanos PSRS ieslodzījuma vietās par inkriminētajiem politiskajiem noziegumiem.

14) Par atrašanos administratīvajā izsūtījumā PSRS.

15) Par piedalīšanos nacionālajā pretošanās kustībā.

Atzinumus, kuri nepieciešami politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu iegūšanai, izsniedz Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. Tālrunis: 7214510.

16) Par Otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā kritušajiem padomju armijas karavīriem.

17) Par notariālās darbības dokumentiem no Rīgas un Jūrmalas valsts notariāta kantoriem laikposmā no 1944. gada līdz 1993. gada augustam.

AVOTS: http://www.lvarhivs.gov.lv/index3.php?id=4301

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
01/2012