Bērnu pilnvaras / atļaujas jeb piekrišanas bērnu ceļošanai uz ārzemēm tulkošana un notariāls apstiprinājums


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 ("Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu") 7. nodaļu ("Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni") ir noteikts veids, kādā veidā bērni bez vecāku klātbūtnes drīkst pamest valsti. 

Ja bērna vecums ir 7 pilni gadi, tad bērnam, ja viņš izceļo no valsts, jāizdod ceļošanas atļauja. Ja bērna vecāks ir Latvijas Republikas pilsonis, tad izdot šādu atļauju viņš var vienpersoniski. Ja vecāks ir nepilsonis, tad atļauja bērnam izsniedzama no abu vecāku puses.

Ja bērna vecums nav pilni 7 gadi, tad vecākam jāizdod ceļošanas pilnvara, pilnvarojot cilvēku, kuram uzticēts pavadīt bērnu ceļošanas laikā.

Pilnvaras tulkošana

Lai izdotu piekrišanu bērna izbraukšanai no valsts, jāvēršas pie zvērināta notāra un jāuzrāda vecāku pase un bērna dzimšanas apliecība. Ja nepieciešams, līdzi jāpaņem arī uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, izziņa par uzvārda maiņu). Parasti notārs atļauju/pilnvaru sagatavo 1-2 dienu laikā.

Šādos gadījumos bērna izceļošanas dokumenti (dzimšanas apliecība vai pase un bērnu pilnvara ceļošanai uz ārzemēm vai atļauja bērnam patstāvīgi izceļot no valsts) arī jāiztulko uz nepieciešamo valodu un tulkojums notariāli jāapliecina. Tulkošanas aģentūrai "Rīgas tulki" ir liela pieredze juridisko dokumentu tulkošanā un notariālā apstiprināšanā. Uzticot mums veikt nepieciešamo dokumentu tulkojumus, garantējam, ka Jūsu uzticētais pasūtījums tiks izpildīts ātri, precīzi un kvalitatīvi. Lūdzu, sazinieties ar mūsu tulkošanas uzņēmumu un mēs ar prieku atrisināsim ikvienu ar tulkošanas jautājumiem saistītu problēmu!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
06/2011