Pētījums apliecina, ka bērni, kuri runā divās vai vairākās valodās, labāk tiek galā ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus


Tulkošanas pakalpojumi

Bērni, kuri aug, mācoties runāt divās valodās, labāk veic vairākus uzdevumus vienlaikus nekā bērni, kuri mācās tikai vienu valodu, tā apliecināts jaunākajos pētījumos. Līdztekus tam tika atklāts, ka bilingvālie bērni lēnāk veido savu vārdu krājumu.

Pētījuma laikā tika novēroti 104 sešgadīgi bērni salīdzinot tos bērnus, kuri runāja tikai angļu valodā ar tiem, kuri bija bilingvāli un runāja vai nu ķīniešu un angļu, franču un angļu, vai spāņu un angļu valodās.

Bilingviāli bērni pētījums

Bērniem tika lūgts nospiest datora taustiņu, kad viņi uz datora ekrāna redzēja vai nu dzīvnieku attēlus, vai krāsu laukumus. Kad tika rādīta tikai viena attēlu grupa, visi bērni atbildēja vienlīdz ātri.

Tomēr, kad bērniem vajadzēja pārorientēties starp kategorijām un nospiest dažādas pogas atbilstoši katrai kategorijai, bilingvālie bērni spēja reaģēt ātrāk nekā bērni, kuri runāja tikai angliski.

"Vienkārši runājot, pārorientēšanās no viena uzdevuma pie cita uzdevuma kalpo par indikatoru kā tiek vērtēta spēja veikt vairākas darbības vienlaikus," uzskata Pegija Makkārdla, kura ir NIBVA Bērnu attīstības un uzvedības nodaļas vadītāja. "Divvalodīgajiem prātā ir divi valodas likumu apkopojumi, un viņu smadzenes acīmredzot ir „saslēgtas” tā, lai pārorientētos starp tām, atkarībā no apstākļiem."

Savukārt bērniem, kuri runāja tikai angliski, pētījumā tika konstatēti vislabākie rezultāti angļu valodas krājuma un angļu gramatikas, un vārdu nozīmes kontroldarbos. Tas tiek skaidrots ar to, ka viņi spēj koncentrēties uz vienu valodu, turpretim bilingvāliem bērniem ir jāsadala savs laiks, mācoties divas valodas, apgalvoja viņu pētnieki.

Pētījumu veica zinātnieki Jorkas Universitātē, Toronto, un tā apraksts ir publicēts žurnālā „Bērna attīstība”. Pētījumu finansēja ASV Bērnu veselības un Cilvēka attīstības institūti.AVOTS: http://news.yahoo.com/bilingual-kids-better-multi-taskers-study-says-130208711.html

Tulkošanas pakalpojumi

18
04/2012