Dokumentu tulkošana

 


Dokumentu veidi, kuriem piedāvājam tulkojumus

Tulkojumus veicam sekojošiem dokumentiem: direktīvām, rīkojumiem, paziņojumiem, protokoliem, ECC ERC lēmumiem un rekomendācijām, EKT vēsturiskajiem spriedumiem, ieteikumiem (rekomendācijām), konvencijām, spriedumiem, reglamentiem, lēmumiem, līgumiem, metodiskajiem norādījumiem, instrukcijām, nolīgumiem, noteikumiem, paskaidrojošajiem  ziņojumiem, paziņojumiem, protokoliem, reglamentiem, regulām, rezolūcijām, rokasgrāmatām, statūtiem, informatīvajai dokumentācijai, tehniskajai dokumentācijai, valdības ziņojumiem, tiesas spriedumiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautiskajiem līgumiem, paziņojumiem, likumiem, prasībām, vadlīnijām, nolīgumiem, ziņojumiem, Latvijas Republikas tiesību aktiem (likumiem, MK noteikumiem, grozījumiem), starptautiskajiem tiesību aktiem (līgumiem, konvencijām u.c.), kā arī cita veida tekstiem.

 

Dokumentu tulkošana

 

Sfēras, kurās veicam tulkojumus

Tulkojumus veicam dokumentiem, kuri saistīti ar sekojošām sfērām: administratīvā procesa, apdrošināšanas, banku, finanšu, budžeta, bērnu un ģimenes tiesību, civilprocesa, darba, lietvedības, datu aizsardzības, enerģētikas, intelektuālā īpašuma, izglītības, zinātnes, sporta, komerctiesību, konkurences, krimināltiesību, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, maksātnespējas, mantojuma, reklāmas, muitas, nekustamā īpašuma, būvniecības, nodokļu un nodevu, pilsonības un migrācijas, sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu, tiesu, transporta un sakaru, drošības, veselības aprūpes, farmācijas un apkārtējās vides sfērām.


► Tulkojumus varam notariāli apliecināt gan latviešu valodā, gan svešvalodā.

Dokumentu tulkošana iespējama ES dalībvalstu valodās, krievu, turku, ukraiņu u.c. pasaules valodās.

► Publiskos (oficiālo iestāžu) dokumentus varam palīdzēt arī legalizēt.

 

AV: dokumentu tulkošana, dokumentu tulkojumi, dokumentu tulkotājs, Rīga, Latvija, centrs, Elizabetes iela, Vērmanes dārzs, Krišjāņa Barona iela, Tērbatas iela, steidzami, ar apliecinājumu, legalizēt, tulkot, tulkošanas birojs, tulkojumu birojs, tulkošanas pakalpojumi, apliecinājumi, apstiprinājumi, apliecināšana, apstiprināšana, legalizēšana.

 

Lai uzzinātu precīzas izmaksas un termiņu, kādā iespējama dokumentu tulkošana, rakstiet uz info@rigastulki.lv vai zvaniet – 25904727.

 

12
10/2017