Eiro vai euro?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Mēnesi pēc eiro ieviešanas Latvijā vēl joprojām pastāv neskaidrības un viedokļu dažādība par to, kā pareizi lietot jaunās valūtas nosaukumu latviešu valodā. Kā pareizāk - eiro vai euro?

 


Šobrīd Latvijā eiro valūtas pareizrakstības jautājumus ir komentējušas divas iestādes, kuru teiktajam var būt zināms svars attiecībā uz to, kādas pareizrakstības formas mēs galu galā lietosim mūsu rakstveida saziņā tuvākajā un tālākajā nākotnē.

1. LR Finanšu ministrijas pārstāvji (no Eiroprojekta darbinieku vidus) pauž uzskatu, ka saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 normatīvie akti, administratīvie akti, tiesu nolēmumi, līgumi, vienpusēji tiesiski akti, maksāšanas dokumenti, kas nav banknotes un monētas, kā arī citi instrumenti, kas rada tiesiskas sekas (tātad arī daļa privātu dokumentu) ir tādi dokumenti, kuros būtu jālieto forma euro.

2. Savukārt Valsts valodas centrs (VVC) ir izplatījis sekojošu paziņojumu: "Tiesību aktos, kur to nosaka likums, lietojams euro slīprakstā. Savukārt eiro ir valūtas latviskais nosaukums, kuru lietojam ikdienas saziņā un publiskajā telpā, arī oficiālos dokumentos."

VVC arī iesaka lietot sekojošus valūtas atveides formas:

25 EUR (divdesmit pieci eiro);
25 (divdesmit pieci) eiro;
25 € (divdesmit pieci eiro).

Eiro vai euro

Att. Eiro vai euro?

 


 

 

 


Viedokļi saskan

 

 


1) Kā redzams, šobrīd vienprātība ir par to, ka likumos un tamlīdzīgos administratīvajos aktos lietojama forma 'euro'.

2) Tāpat vienprātība ir par to, ka ikdienas saziņā (preses relīzēs, rakstos medijos, utml. tekstos) lietojama forma 'eiro'.
 

Viedokļi nesaskan


Viedokļi nesaskan attiecībā uz tādiem dokumentiem kā, piemēram, līgumiem, grāmatvedības un tamlīdzīgiem dokumentiem, kuri var arī nebūt publiski dokumenti, kādi, piemēram, ir likumi, bet kuriem var būt zināmas tiesiskas sekas.

1) LR FM regulu interpretē tā, ka šajos dokumentos lietojama forma 'euro'


savukārt

2) VVC pauž uzskatu, ka šāda tipa dokumentos droši lietojama latviskā forma 'eiro'.


Eiro vai euro? Kopsavilkums


Maz ticams, ka valūtas rakstveida formu lietojuma dēļ varētu notikt tāda veida pārpratumi, kuri būtu jārisina tiesā, tādēļ visdrīzāk, ka neviena no piedāvātajām formām nav uzskatāma par nepareizu. Šaubu gadījumā, ja tādas tomēr rodas par valodas lietojuma pareizību un iespējamajām sekām, vienmēr ir iespējams norādīt vismaz divu veidu valūtas apzīmējumus, kuri viens otru papildina un izslēdz pārpratuma rašanās riskus. Piemēram, finanšu / juridiskajos dokumentu tekstos izmantojot Eiropas valūtas oficiālo saīsinājumu (valūtas kodu) EUR un iekavās kā papildu apzīmējumu norādot naudas summas atšifrējumu vārdos: EUR 30 (trīsdesmit eiro) vai EUR 30 (trīsdesmit euro), vai arī vienkārši summu norādot īsinātā veidā - 'EUR 30,00'.

 AVOTI:

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=260812

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
02/2014