Jaunākie LZA apstiprinātie termini uz 01.02.2012


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 388 LZA ir apstiprinājusi jaunus terminus.

Saistībā ar standartu ISO 2382-13 lietošanā ir pieņemts sekojošs termins:

clip mask
izgriešanas maska
     
Saistībā ar rekomndācijas ITU.R V.573.5; B sadaļas pieņemtie termini:

(radio frequency) channel, RF channel
kanāls, (frekvenču) kanāls

necessary bandwidth
nepieciešamais joslas platums

assigned frequency band
piešķirtā frekvenču josla

occupied bandwidth
aizņemtais joslas platums

occupied band
aizņemtā josla

assigned frequency
piešķirtā frekvence

adjacent channel
blakuskanāls

second adjacent channel
otrais blakuskanāls

co-channel   
kopkanāls

orthogonal co-channel   
ortogonālais kopkanāls

channel spacing   
kanālu atstatums
kanālu solis

offset   
nobīde

interleaved   
mijkārtots

Saistībā ar standartu ISO 2382-32 angļu ekvivalentu latviskotie termini ir sekojoši:

transmittal   
sūtīšana

transmittal step   
sūtīšanas solis

transmittal event   
sūtīšanas notikums

origination   
nosūtīšana

submission (in electronic mail)   
nodošana (elektroniskajā pastā)

direct submission   
tiešā nodošana

indirect submission   
netiešā nodošana

delivery (in electronic mail)
piegāde
piegādāšana

transfer (in electronic mail)
sūtīšana
starpsūtīšana

retrieval (in electronic mail)   
izguve

receipt (in electronic mail)   
saņemšana

import (in electronic mail)   
importēšana (elektroniskajā pastā)

export (in electronic mail)   
eksportēšana (elektroniskajā pastā)

splitting (in electronic mail)   
pavairošana (elektroniskajā pastā)

joining (in electronic mail)   
apvienošana(elektroniskajā pastā)

redirection   
pārvirzīšana

nondelivery (in electronic mail)   
nepiegādāšana (elektroniskā pastā)

affirmation (in electronic mail)   
apliecināšana

non-affirmation   
nepiegādājamības apliecinājums

Turpmāk tulkotājiem veicot tulkojumus no angļu uz latviešu un no latviešu uz angļu valodu savā darbā ieteicams izmantot augstāk minēto oficiālo terminoloģiju.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
02/2012