Kā rīkoties, ja jātulko un/vai jālegalizē dokuments, kura derīguma termiņš beidzies un kura īpašnieks neatrodas Latvijā?

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Jau iepriekš rakstījām, ka LPSR laikā izdotas dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, laulības apliecības vai laulību šķiršanas izziņas vairs nav derīgas notariāli apliecinātu kopiju un/vai notariāli apliecinātu tulkojumu izgatavošanai, un jo īpaši - legalizēšanai ar Apostile.

Tāpat par nederīgiem var tikt atzīti un izrādīties tādi dokumenti, kuri apliecina personas veselības stāvokli, ģimenes stāvokli (piemēram, pirms laulībām) vai personas nesodāmību (neesamību sodu reģistros), jo šādas izziņas parasti ir derīgas tikai noteiktu laiku - parasti līdz sešiem (6) mēnešiem no izdošanas datuma - atkarībā no konkrētās valsts, kurā dokuments iesniedzams, spēkā esošās likumdošanas.

Kā rīkoties minētajos vai tamlīdzīgos gadījumos?

Ja persona atrodas Latvijā

  • Ja persona atrodas Latvijā vai drīzumā plāno Latvijā ierasties, tad visvienkāršākais veids, kā atjaunot un padarīt derīgu par nederīgu kļuvušo dokumentu ir vērsties attiecīgajā valsts iestādē (PMLP, Dzitsarakstu nodaļā, utml.) vai attiecīgās iestādes arhīva nodaļā, lai pieprasītu izdot jaunu derīgu dokumenta eksemplāru. Tālāk šo no jauna izdoto dokumenta eksemplāru/kopiju/izrakstu/norakstu jau bez problēmām varēs gan tulkot, gan notariāli apliecināt, gan arī vajadzības gadījumā legalizēt ar Apostille.

Ja persona Latvijā neatrodas

  • Ja persona Latvijā neatrodas, drīzumā uz Latviju braukt neplāno un/vai atrodas no Latvijas ļoti tālu, tad, lai atrisinātu radušos problēmu, ir iespējams rīkoties vienā no sekojošiem veidiem:

Dokumenti ārzemēs, ārvalstīs

  1. Personai, kurai dokuments izdots, attiecīgajā valstī, kurā persona atrodas, jāvēršas Latvijas valsts vēstniecībā, ar lūgumu izdot jaunu dokumentu vecā, nederīgā dokumenta vietā. Tālāk šo saņemto jauno dokumentu var sūtīt uz Latviju pa pastu ar ierakstītu vēstuli vai kurjerpastu notariālai tulkošanai un legalizēšanai ar Apostille vai nu savai kontaktpersonai vai arī pa tiešo uz tulkošanas pakalpojumu biroju.
     
  2. Ja Latvijas vēstniecība attiecīgajā valstī nav pieejama, tad, ja to pieļauj attiecīgās valsts likumdošana, personai, kurai dokuments pieder,  jāvēršas vietējā notāra birojā ar lūgumu izdot pilnvaru, kurā tiek pilnvarota Latvijā esoša personas kontaktpersona, lai tā pilnvaras devēja vārdā varētu apmainīt/izņemt jauno dokumentu, kā arī to iesniegt tulkojumu birojā notariālai apliecināšanai un legalizēšanai Latvijā. Noteikti jāatceras, ka šai pilnvarai attiecīgajā valstī pirms tās nosūtīšanas uz Latviju arī jātiek legalizētai ar Apsotille, jo legalizēšanu ar Apostille veic tā puse (valsts), kura dokumentu ir izdevusi. Tālāk pilnvarotā persona Latvijā, saņemot legalizēto pilnvaru pa pastu no pilnvaras devēja, var to notariāli iztulkot latviski un izmantot nepieciešamajās iestādēs jaunā dokumenta saņemšanai.
     
  3. Pastāv vēl arī trešais neklātienes veids kā apmainīt nederīgo dokumentu pret jaunu derīgu dokumenta eksemplāru, kuru būtu iespējams gan notariāli tulkot, gan arī legalizēt ar Apsotille, ja Latvijas pilsonis atrodas ārvalstīs. Lai izmantotu šo veidu, personai jābūt pieejai kādā no Latvijā reģsitrētajām internetbankām (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, MTB, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange) vai arī jābūt nokārtojušam eID vai eParaksta piekļuvi. Autentificējoties tīmekļa vietnē Latvija.lv ar kādu no iepriekšminētajiem tiešsaistes veidiem, persona, kurai jānomaina dokuments, jāievada tiešsaistes anketā nepieciešamo informāciju par sevi un sadaļā "Īpašas atzīmes" noteikti jānorāda, kurā iestādes nodaļā/departamentā dokumentu būtu vēlams saņemt, kā arī kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura saskaņā ar šo īpašo atzīmi būs tiesīga izņemt jauno dokumentu Latvijā bez pašas personas klātbūtnes. Kad jaunais dokuments veiksmīgi saņemts, tad notariālu tulkošanu un legalizēšanu ar Apostille kontaktpersona varēs veikt bez pilnvarojuma, jo šo darbību veikšanai nekāda speciāla dokumenta īpašnieka atļauja nav nepieciešama. Viss kas nepieciešams tulkojumam ar notariālu apliecinājumu un legalizācijai ir vienīgi tulkojamo un legalizējamo dokumentu oriģināli. 

Autentificēšanās Latvija.lv

Ja jums nepieciešams notariāls tulkojums un/vai dokumentu legalizēšana vai konsultācija par apliecināšanu vai legalizēšanu, tad droši ar mums sazinieties šeit

Citi tulkošanas pakalpojumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

10
12/2019