Kāda bija sākotnējā cilvēku valoda?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Herolds Rolijs

Kādā valodā bērni runātu, ja pieaugušie tos nemācītu?

Balstot savus argumentus, galvenokārt, reliģiskajos priekšstatos, daži zinātnieki vēsturiski ir apgalvojuši, ka sākotnējā cilvēku valoda bijusi ivrits, bet citi uzskatīja, ka tā ir bijusi arābu valoda. Mūsdienu zinātnieki noraida šādu apgalvojumu, norādot, ka neviena esošā valoda nav uzskatāma par sākotnējo cilvēka runu. Tāpat zināms, ka senāk eksperimentālos nolūkos daži bērni pēc piedzimšanas tika izolēti no sabiedrības, lai redzētu, kādā valodā viņi runās, kad paaugsies lielāki. Kā izrādījās, bērni, kas aug izolācijā, nerunā ne mūsdienu, ne senā valodā: bez runas tie neattīstās pat intelektuāli.

Ja neviena dzīvā valoda nepaliek nemainīga kopš pirmās cilvēces pastāvēšanas dienas, vai mēs varam soli pa solim ejot pretējā virzienā rekonstruēt mūsu pirmvalodu, to iztulkojot jeb atveidojot mums saprotamas saziņas sistēmas ietvaros? Viens no ievērojamākajiem zinātniekiem, kurš šai idejai kvēli ticēja bija Džozefs H. Grīnbergs, kurš nomira 2001. gadā. Šobrīd zinātnieku vidū dominē viedoklis, ka sākotnējā cilvēka valoda, piemēram, primitīvā artikulētā runa, ir zudusi uz visiem laikiem un to atjaunot nebūs pa spēkam nevienam. Neskatoties uz to, Grīnbergs un citi aizrautīgi zinātnieki ir veikuši daudzus drošsirdīgus mēģinājumus, lai piekļūtu pēc iespējas tuvāk cilvēku pirmvalodai. Kaut arī sākumā zinātnieki izsmēja viņa Āfrikas valodu klasifikāciju četrās galvenajās saimēs, vēlāk tie pieņēma viņa teoriju, un šodien lielākā daļa to uzskata par autoritatīvu. Savulaik ar vēl lielāku pretestību saskārās arī viņa tā saucamā amerindāņu valodu klasifikācija, taču pamazām viņa teorija par trīs valodu saimēm Jaunajā Pasaulē, ko atbalsta arī DNS pārbaužu rezultāti, ir guvusi apstiprinājumu un tiek atzīts, ka viņa atklātās pirmvalodas - amerindāņu, atabaskāņu (ieskaitot apaču un navajo), un eskino-aleutu patiešām eksistējušas. Viņa valodu klasifikācijā, kaut arī tā ir nepilnīga, var iekļaut gandrīz visas zemeslodes valodas.

Sākotnējā valoda

Pierādījumi ir trausli, bet intriģējoši. Piemēram, par tādiem var uzskatīt vārdus, kuri sākas ar burtu "m", lai apzīmētu pirmo cilvēku. Tie parādās katrā eiroaziātiskajā saimē - gan ne obligāti katrā atsevišķā valodā - angļu: "man", somu "MinAa", seno japāņu: "min", un tā tālāk. Lielākajā daļā šo pašu valodu lieto skaņu "n-" nolieguma izteikšanai. Piemēram, nolieguma formas "no / not"  tiek lietotas angļu valodā, savukārt japāņu valodā noliegumu izsaka ar galotnes "-nai" palīdzību. Tāpat daudzās valodās jautājumu izteikšanai tiek izmantotas "k" skaņas: „quo / quid” latīņu valodā; "-ko" pievieno darbības vārdam somu valodā, lai norādītu uz jautājumu; "kim" turku valodā, utt. Savukārt angļu valodā jautājuma vārdos "what?", "who?", "when?" ir atrodama burtu kopa "wh-", kas dod mājienu par saistību ar skaņu "qu".

Vai mēs jebkad varēsim rekonstruēt cilvēces oriģinālvalodu un to „pārtulkot” jeb atveidot mums saprotamākā formā? Reāli runājot, iespējams, ka ne. Tomēr nav izslēgts, ka mēs varam tai piekļūt pietiekami tuvu, lai gūtu priekšstatu par to, kā tā bija veidota.

Profesors Grīnbergs savulaik norādīja uz noteiktiem vārdiem un žestiem, kas, šķiet, saglabājuši savu primitīvo nozīmi. Piemēram, paradums pacelt vienu pirkstu, lai apzīmētu ciparu viens. Nīlas-Sahāras valodās vārdi "tok", "tek" vai "dik" tiek tulkoti kā – "viens". Amerindāņu valodās "tik" nozīmē pirkstu, kā tas ir Ķīnas un Tibetas valodās. Eskimosu valodā tas nozīmē "rādītājpirksts".

Indoeiropiešu valodās, "deik" nozīmēja - norādīt. No tā izriet "daktulos", "džigitus" un "dedo" - grieķu, latīņu un spāņu apzīmējums pirkstam un bieži vien tam ir skaitliska nozīme (piemēram, "cipars" - angļu valodā). Šo vārdu savstarpējās sakarības un līdzības atšķirīgās valodās, šķiet, norāda uz ļoti senu kopēju mantojumu.

Izkropļoti fragmenti no sākotnējās pirmvalodas? Varbūt, taču, iespējams, to labāka izprašana ļaus mums izdarīt daudz nozīmīgākus un tālejošākus secinājumus attiecībā uz mūsdienu valodām un dažādām tulkošanas teorijām.

AVOTS: http://galvestondailynews.com/story/236390

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
08/2011