Latviešu alfabēts bērniem (video)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Latviešu alfabēts ir no latīņu alfabēta darināts alfabēts, kuru izmanto, latviešu valodas rakstībā. Latviešu alfabētā ietilpst 33 dažādi burti.

 Vēsturiski latviešu alfabēts ne vienmēr ir izskatījies tāds pats kā mūsdienu alfabēts. Mūsdienu alfabētā izstrūkst tādas kādreiz izmantotas rakstu zīmes un digrafi (no diviem burtiem veidota burtkopa vienas fonēmas (mazākā skaņu valodas vienība, kas šķir vārdu un morfēmu skanējumu) apzīmēšanai) kā Ō, ō, Ŗ, ŗ, Ch, ch.

Šobrīd spēkā esošā latviešu alfabētā ietilpst sekojoši burti:

Aa, Āā, Bb, Cc, Čč, Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Ģģ, Hh, Ii, Īī, Jj, Kk, Ķķ, Ll, Ļļ, Mm, Nn, Ņņ, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Uu, Ūū, Vv, Zz, Žž.

Dažreiz alfabētā atsevišķi izdala arī šādus digrafus - Dz, dz, Dž, dž, Ie, ie.

 

Latviešu alfabēta burti un to fonētiskā izruna

Latviešu alfabēts un burtu izruna

Lai lejupielādētu attēlu, piespiediet peles labo taustiņu un izvēlieties Save image as...

Latviešu alfabēts bērniem

Ikviens no mums savu lasīt un rakstītprasmi sācis ar alfabēta burtu apguvi.
Zemāk redzamais video palīdz bērniem, kuri tikko sāk apgūt latviešu rakstību, atpazīt un iemācīties latviešu valodas burtus.
AVOTS: http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1u_alfab%C4%93tsTULKOŠANAS PAKALPOJUMI

29
03/2012