Latviešu - Angļu tulkotājs


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Viens no populārākajiem valodu pāriem, kuros Latvijā tiek veikti tulkojumi, ir latviešu - angļu un angļu-latviešu valodu pāri. Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus latviešu - angļu tulku (mutiskie tulkojumi) un tulkotāju (rakstiskie tulkojumi) pakalpojumus. Mūsu tulkošanas birojs tulkošanas kvalitāti nodrošina ievērojot 10 svarīgākos profesionālu tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kritērijus:

  • Latviešu - Angļu tulkotājs, kurš strādā ar tekstu, ir profesionāls ar augstāko izglītību valodniecībā un vismaz 3 gadu pieredzi  tulkošanā.
  • Tulkojumi tiek veikti savlaicīgi - precīzi klienta noteiktajā laikā.
  • Dokumentu tulkošana notiek konfidenciāli.
  • Tulkojumi tiek veikti izmantojot jaunāko pieejamo terminoloģiju un ievērojot visas spēkā esošās likumdošanas prasības.
  • Nepieciešamības gadījumā Latviešu - Angļu tulkotājs tiek izvēlēts no zvērinātu tulku vidus.
  • Tulkojumi pēc klienta pieprasījuma tiek notariāli apliecināti.
  • Klienti saņem bezmaksas konsultācijas kā pirms tā arī pēc tulkojuma veikšanas.
  • Saskaņā ar klienta prasībām tulkojumi tiek nodrošināti kā drukātā, tā arī elektroniskā formātā.
  • Tulkojuma nodrošināšanā tiek izmantotas jaunākās pieejamās tehnoloģijas.
  • Latviešu - Angļu tulkotājs ar savu parakstu apliecina tulkojuma pareizību.

Anglijas karogs

Ja arī Jums ir nepieciešamība pēc profesionāliem, kvalitatīvi izpildītiem tulkojumiem latviešu/krievu/igauņu/lietuviešu/u.c.<<>>angļu un angļu <<>>atviešu/krievu/igauņu/lietuviešu/u.c. valodu pāros, lūdzu, sazinieties ar mums. Mūsu tulkošnanas birojs ar prieku un lielu atbildības sajūtu pārtulkos jebkuras sarežģītības un jebkuras jomas (juridiskos, finansiālos, lauksmainiecības, programmatūras, izglītības, u.c.) dokumentus.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
02/2012