Laulības slēgšanai nepieciešamie dokumenti (un to tulkošana)

Nereti tulkošanas birojā vēršas klienti ar nepieciešamību tulkot un notariāli apliecināt dokumentus laulību slēgšanai. Dažkārt klientus attiecībā uz laulību slēgšanu interesē arī sekojoši papildu jautājumi - vai viņu sagatavotie dokumenti ir pietiekami un kādi tieši dokumenti nepieciešami, lai laulību Latvijā (Latvia) būtu iespējams noslēgt.
 

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu (Law On Registration of Civil Status Documents) personām laulības reģistrācijai (marriage registration) dzimtsarakstu birojā (registry office) nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:


(1) Derīgus personu apliecinošus dokumentus.


(2) Abu personu, kuras gatavojas stāties laulībā, kopīgu iesniegumu latviešu valodā.


(3) Ārvalstniekam, slēdzot laulību Latvijā, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts atbildīgajās institūcijas izsniegtu dokumentu jeb izziņu par ģimenes stāvokli, kas ļautu slēgt laulību Latvijā.

 

(4) Izziņu no dzimtsarakstu iestādes, kurā personas iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, ja laulības tiek plānots slēgt citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka. Šāds dokuments ir derīgs 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas.


(5) Nepilngadīgām personām - vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstisku atļauju;


(6) Šķirtām personām, kurām ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - kāds no sekojošajiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecība; dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība; likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra.


Atcerieties, ka dokumenti Latvijas iestādēs tiek pieņemti tikai ltaviešu valodā. Ja dokumenti ir izdoti ārvalstīs, tad tie no sākuma būtu legalizējami attiecīgajās ārvalstu iestādēs un tad tulkojami latviešu valodā.


Tulkošanas birojā (tranlsation office) "Rīgas tulki" iespējams iztulkot un notariāli apliecināt visus laulību slēgšanai nepieciešamos dokumentus - kā personu apliecinošus dokumentus (pases, ID kartes, u.c.), tā arī iesniegumus, laulību līgumus, izziņas par ģimenes stāvokli (neprecējies / neprecējusies / single; šķīries / šķīrusies / divorced; atraitnis / atraitne / widow / widower), civilstāvokļa biroja izziņas, atļaujas, miršanas apliecības (death certificate), šķiršanās apliecības (divorce certificate), tiesas spriedumus, laulību apliecības (marriage certificate), izrakstus (excerpts), šķiršanās reģistrus u.c. ar laulību reģistrāciju saistītos dokumentus.

 

Atgādinām vēlreiz, ka ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem, lai tie būtu derīgi Latvijā, būtu jābūt legalizētiem (jeb apliecinātiem ar 'Apostille'). Legalizāciju veic tās valsts iestādes, kurā dokuments ir izdots. Piemēram, Latvijā izdotu dokumentu legalizē Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas Konsulārais departaments.

 

1. Valstu saraksts, kurās legalizācija tiek veikta saskaņā ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju: http://www.mfa.gov.lv/component/content/article/2-uncategorised/41523-valstu-saraksts-kuras-pievienojusas-1961-gada-5-oktobra-hagas-konvencijai-par-arvalstu-publisko-dokumentu-legalizacijas-prasibu-atcelsanu-convention-de-la-haye-du-5-octobre-1961?Itemid=352


2. Ja dokumenta izdevējvalsts nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam mērķa valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā


3. Valstu saraksts, kurš paredz savstarpēju atbrīvošanu no legalizācijas prasības: Latvija, Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kipra un Igaunija. Tiesa, ne visās valstīs šī savstarpējā vienošanās praksē darbojas. Piemēram, saskaņā ar LRĀMKD sniegto informāciju, Latvijā izdotiem dokumentiem Itālijā tāpat nereti tiek pieprasīta legalizācija.
 

Laulības slēgšanai nepieciešamie dokumenti (un to tulkošana)
Avots: https://pixabay.com/en/wedding-beach-wedding-love-1745240/


Kad laulība Latvijā ir noslēgta, tulkošanas birojā "Rīgas tulki" jauniegūto laulības apliecību ir iespējams gan notariāli iztulkot vēlamajā svešvalodā, gan arī legalizēt.

 

Lai uzzinātu precīzu pakalpojumu termiņu un izmaksas, vai ja Jums nepieciešama papildu konsultācija saistībā ar laulību dokumentu kārtošanu, tulkošanu, apliecināšanu vai legalizēšanu, droši sazinieties ar mūsu biroju rakstot uz info@rigastulki.lv vai zvanot uz tālruni 25904727 - mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

13
10/2017