LPSR laikā izdotas dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, laulības apliecības vai laulību šķiršanas izziņas vairs nav derīgas notariāli apliecinātu kopiju un/vai notariāli apliecinātu tulkojumu izgatavošanai


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Latvijas dzimtsarakstu nodaļas atgādina: "Atkārtoti vēršam uzmanību uz "Civilstāvokļa aktu likuma" 6.panta trešajā daļā noteikto: "Personai ir pienākums atkārtoti pieprasīt civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai tas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā un šo dokumentu nepieciešams uzrādīt vai iesniegt ārvalsts iestādei.
Aicinām vērst klientu uzmanību uz šo likuma prasību gadījumos, ja tiek apliecināts civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinoša dokumenta noraksts vai tulkojums, ko paredzēts iesniegt ārvalsts iestādei."

LPSR dzimšanas apliecība

Izmaiņas ir saistītas ar to, ka no 2013. gada 1. janvāra spēkā ir stājies jaunais "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums" (kurš pieņemts vecā "Civilstāvokļa aktu likuma" vietā).

Līdz ar to personām, kurām nepieciešams tulkot un notariāli apliecināt dzimšanas apliecību, miršanas apliecību, laulību apliecību vai izziņu par šķiršanos, savi LPSR iestādēs izdotie dokumenti vispirms jānomaina pret jauniem. To iespējams izdarīt dzimtsarakstu nodaļu arhīvos visā Latvijā (Rīgā arhīvs pieejams Rīgas pilsētas Austrumu dzimtsarakstu nodaļā, Aglonas ielā 4b, tālr. 67 181 261).

Uzzini vairāk par jautājumiem, kuri saistīti ar dzimšanas apliecību izdošanu šajā rakstā.

Citi saistītie raksti: Kā rīkoties, ja jātulko un/vai jālegalizē dokuments, kura derīguma termiņš beidzies un kura īpašnieks neatrodas Latvijā?

 "Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

17
02/2017