LU Programma „Rakstiskā tulkošana” ieguvusi Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīmi


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir sertificēta kā Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programma.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” (iepriekš – profesionālo studiju programma „Tulkotājs”) ir saņēmusi Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīmi, 64 programmu konkurencē kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm.

„LU realizētās studiju programmas iegūtā kvalitātes zīme turpmāk palīdzēs uzņēmumiem un iestādēm visā Eiropā orientēties dažādo tulkošanas programmu piedāvājumā. Pateicoties šim sertifikātam darba devējam ir iespēja noteikt, kuras mācību iestādes piedāvā kvalitatīvu tulkotāju izglītību saskaņā ar Eiropas kritērijiem. Līdz ar to programmas „Rakstiskā tulkošana” absolventi iegūst konkurētspējīgu izglītību starptautiskā darba tirgū. Baltijā šādas kvalitātes zīmes ir vēl tikai divām citās augstskolās realizētajām programmām.

Rakstiskā tulkošana LU

Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkls ir veidots pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas. Tas apvieno Eiropas Savienības valstu un Šveices rakstiskās tulkošanas maģistra programmas, kurām ir piešķirta Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīme. Zīmi piešķir,  ja programmas atbilst tīkla noteiktajiem tulkošanas programmu kvalitātes kritērijiem – tās sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, tajās strādā kvalificēti mācībspēki, tās izmanto jaunākās tulkošanas tehnoloģijas, ir novatoriskas, tām ir starptautiski kontakti, kā arī sadarbība ar darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Jāatzīmē, ka Latvijas Universitātē realizētā programma „Rakstiskā tulkošana” ir iekļauta arī „Erasmus” akadēmiskā tulkošanas maģistra programmu tīklā OPTIMALE.

Vairāk par EMT: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm.

vairāk par OPTIMALE: http://www.translator-training.eu/optimale/index.php.

AVOTS: http://www.lu.lv/zinas/t/9399/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
12/2011