LZA pieņēmusi kārtējos jaunos terminus (02.12.2011)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar LZA (Latvijas Zinātņu Akadēmija) Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 385, lietošanā no angļu valodas pieņemti zemāk minētie terminu latviskojumi.

Kārtējā LZA apakškomisijas sēde notika 2011. g. 2. decembrī. Sēdē piedalījās: Laura Beļska, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Gatis Jermacāns, Ligita Kauķe, Ņikita Kozlovs, Matīss Laurens, Rūdolfs Mazurs, Tabita Salmiņa un Dzintars Skarbovskis.

Saistībā ar standartu ISO 2382-25 sēdes laikā tika pieņemti sekojoši termini:

carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA network (abbreviation) - nesējkontroles daudzpiekļuves tīkls ar sadursmju atklāšanu

carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA network (abbreviation) - nesējkontroles daudzpiekļuves tīkls ar sadursmju novēršanu

carrier sense - nesējkontrole

truncated binary exponential backoff - aprautā bināri eksponenciālā aizkave

Token-bus - Marķiera maģistrāles tīkls

token-bus network - marķiera maģistrāles tīkls

headend - galvasstacija

forward LAN channel - lokālā tīkla tiešais kanāls, LAN tiešais kanāls, lokālā tīkla turpkanāls, LAN turpkanāls

backward LAN channel, reverse LAN channel - lokālā tīkla atpakaļkanāls, LAN atpakaļkanāls

single-cable broadband LAN - vienkabeļa platjoslas lokālais tīkls, vienkabeļa platjoslas LAN

dual-cable broadband LAN - divkabeļu platjoslas lokālais tīkls, divkabeļu platjoslas LAN

logical ring - loģiskais gredzentīkls

noise burst signal - trokšņa sākumsignāls

bus-quiet signal - maģistrāles klusumsignāls

control frame - vadības kadrs

response time window, response window - atbildes laika intervāls

transmission path delay, one-way propagation time - pārraides ceļa aizture, vienvirziena izplatīšanas laiks

slot time (in a token-bus network) - starplaiks

Ring networks - Gredzentīkli

token-ring network - marķiera gredzentīkls

slotted-ring network - laiksegmentu gredzentīkls


AVOTS: http://termini.letonika.lv/


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
12/2011