LZA Terminoloģijas komisija apstiprinājusi jaunus terminus - 08.03.2011


LZA (Latvijas Zinātņu akadēmijas) Terminoloģijas komisija 2011. gada 4. marta Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir apstiprinājusi 19 jaunus angļu terminu latviskos ekvivalentus.

Tulkojumos, kuri saistīti ar IT, telekomunikāciju un elektronikas tekstu jomu, turpmāk būtu ieteicams izmantot sekojošus oficiāli apstiprinātus terminus:

white list - baltais saraksts
black list - melnais saraksts
spy blocker system - spiegprogrammatūras  bloķēšanas sistēmaSaistībā ar standartu  ISO 2382-13 apstiprināti sekojoši terminu latviskojumi:

display command, display instruction (deprecated in this sense) - attēlošanas ierīces komanda
absolute command, absolute instruction (deprecated in this sense) - absolūtā komanda
relative command, relative instruction (deprecated in this sense) - relatīvā komanda
(to) click - klikšķināt
regeneration, image regeneration - attēla reģenerēšana
refresh - atsvaidzināšana
refresh rate - atsvaidzināšanas biežums
echo (in computer graphics) - atrāde(datorgrafikā)
cursor kursors - tracking (in computer graphics) sekošana (datorgrafikā)
tracking symbol - sekošanas simbols
aiming symbol, aiming circle, aiming field - mērķvieta
detectable element - izvēlams elements
inking - līnijas vilkšana
(to)fill - aizpildīt
dragging - pārvilkšana
highlighting - iezīmēšana


AVOTS: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols370.pdf


Saistītie raksti: LZA Terminoloģijas komisija apstiprina jaunus terminus - 18.02.2011

 

08
03/2011