LZA Terminoloģijas komisija paziņo par jaunu terminu apstiprināšanu - 18.03.2011


2011. gada 18. martā ZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā tika pieņemti 9 jauni termini latviešu valodā. Sēdes protokolā Nr. 371 fiksēts, ka tās dalībnieki pieņēmuši sekojošus iepriekšējā sēdē neapstiprinātos terminus  (ISO 2382-1):

pixel map

pixmap

pikseļkarte

bitmap

bitplane

bitkarte
rubberbanding
 elastīgā sasaiste
fill pattern
 aizpildījuma raksts

 

Savukārt saistībā ar standartu ISO 2382-13 apstiprināti šādi temrini:

mapping (in computer graphics)  kartēšana (datorgrafikā)
translating (in computer graphics)  pārbīde (datorgrafikā)
scaling (in computer graphics)  mērogošana (datorgrafikā)
(to) stretch stiept
(to) resize  mainīt lielumu


Viens no interesantākajiem sapulcē izskanējušajiem jautājumiem skāra projektu, kura veidotāji to attīstījuši jau vairākus gadus. Projekta iecere ir radīt tulkotājiem un terminologiem tādu vārdnīcu, kurā būtu iespējams interaktīvi komentēt jaunu vai esošu terminu pielietojamību. Jāatzīst, ka tas būtu ļoti noderīgs rīks jebkuram ar valodniecības jautājumiem saistītam profesionālim un jācer, ka iecere dienas gaismu ieraudzīs jau pavisam drīz.


Saistītie raksti:


LZA Terminoloģijas komisija apstiprinājusi jaunus terminus - 08.03.2011

LZA Terminoloģijas komisija apstiprina jaunus terminus - 18.02.2011


AVOTS: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols371.pdf

22
03/2011