LZA Terminoloģijas komisija pieņēmusi jaunus terminus (09.09.2011)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir pieņemti virkne jaunu latviskoto terminu.

No angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 23820-20 ir latviskoti sekojoši termini:

system documentation - sistēmas dokumentācija

evaluation report - novērtējuma atskaite

user manual / user's guide - lietotāja rokasgrāmata

system description - sistēmas apraksts

decision table - lemšanas tabula

program specification - programmas specifikācija

developmental baseline - izstrādes pamats

program maintenance manual - programmas uzturēšanas rokasgrāmata

test plan - testēšanas plāns

system test and evaluation plan - sistēmas testēšanas un novērtēšanas plāns

project - projekts

project management - projekta vadība

project planning - projekta plānošana

project control - projekta uzraudzība

network chart - tīkla diagramma

network planning - tīklplānošana

project specification - projekta specifikācija

configuration control board - konfigurācijas uzraudzības padome

Savukārt no angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 2382-23 izveidoti un apstiprināti sekojoši latviskie ekvivalenti:

text - teksts

text processing / word processing - teksta apstrāde

text processor / word processor - teksta procesors

text editing / editing (in text processing) - teksta rediģēšana / rediģēšana (teksta apstrādē)

document (in text processing) - dokuments (teksta apstrādē)

draft copy - melnraksts

document architecture - dokumentu arhitektūra

document profile - dokumenta profils

layout object - izkārtojuma objekts

logical object - loģisks objekts

format (in text processing) - formāts (teksta apstrādē) / formatējums

formatting (in text processing) - formatēšana (teksta apstrādē)

line / line of text - rinda / rindiņa

baseline / reference line - atskaites līnija

line spacing / rindstarpa

text area / type area - rakstlaukums / teksta spogulis

block (in text processing) - bloks (teksta apstrādē)

pictorial character - attēlrakstzīme

automatic footnote tie-in - automātiska vēres piesaistīšana


Pagaidām termini vēl nav atrodami Akadēmiskajā terminu datubāzē Akadterm, tomēr pateicoties sēdes laikā sastādītajam un publicētajam protokolam Nr. 379 tulkotājiem jau tagad savos tulkojumos ieteicams izmantot augstāk minētos terminu latviskojumus.

AVOTS: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols379.pdf

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011