LZNP: “Notariālu kopiju apliecinājuma tekstos jāizvairās no formulējuma 'oriģināls' ”


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējams pievienot divu veidu dokumentiem: 1) dokumentu oriģināliem; un 2) dokumentu notariāli apliecinātām kopijām. Abos gadījumos dokumentiem pievienojami speciāli sagatavoti apliecinājuma teksti. 2013. gada 1. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēma lēmumu, ka notariālu kopiju apliecinājuma tekstos būtu jāizvairās no vārda 'oriģināls' lietošanas. Plašāks skaidrojuma teksts pieejams zemāk:

Par norakstu (jeb kopiju) apliecināšanu


Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk - Padome) š.g. 1.februāra sēdē izskatīja sūdzību, kuras pamatā ir zvērināta notāra taisītajā noraksta apliecinājumā ierakstītais, ka noraksts ir salīdzināts ar dokumenta oriģinālu un pilnībā tam atbilst.

Ņemot vērā Notariāta likuma IX nodaļā noteiktos zvērināta notāra pienākumus, kā ari to, ka vārda „oriģināls" lietošana noraksta apliecinājuma uzrakstā praksē rada strīdus par zvērināta notāra pienākumu apjomu noraksta apliecināšanā, Padome nolēma sniegt šādu skaidrojumu.

Notariāta likuma IX nodaļā nav noteikts zvērināta notāra pienākums konstatēt un apstiprināt noraksta apliecināšanai iesniegtā dokumenta īstumu un formu (piem. vai iesniegts oriģināls). Zvērinātam notāram nav iespējams pārbaudīt to, vai viņam iesniegtais dokuments ir atzīstams par oriģinālu. Zvērinātam notāram ir tikai jāsalīdzina dokumenta noraksts ar iesniegto dokumentu.

Saskaņā ar Notariāta likuma 119.pantu, apliecinot dokumenta norakstu, zvērināts notārs pārbauda tikai noraksta atbilstību iesniegtajam dokumentam un to norāda apliecinājuma uzrakstā, ja dokumenta saturs nav acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.

Ievērojot minēto, noraksta apliecinājuma uzrakstā izmantojams Notariāta likuma 119.panta formulējums, piemēram, „apliecinu šā noraksta atbilstību dokumentam, ko uzrādīja” vai „noraksts atbilst uzrādītajam dokumentam”, izvairoties lietot vārdu ‘oriģināls’.

Par norakstu apliecināšanu

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
03/2013