Mantojuma dokumentu tulkošana


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi,  pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.

Mantojumu dokumentu tulkošana nepieciešama gadījumos, kad Latvijā izdotus dokumentus nepieciešams iesniegt ārvalstu iestādēs, vai arī pretējos gadījumos - kad ārvalstīs izdoti dokumenti iesniedzami Latvijas oficiālajās iestādēs. Gandrīz visos šajos gadījumos tulkojumus būs nepieciešams arī notariāli apliecināt.

Mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu


Kārtība, kādā notiek mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, parasti ir sekojoša:

1. Uz tulkošanas biroju tiek atsūtīta(-s) dokumenta(-u) skenētā versija(-s), lai būtu iespējams precīzi noteikt tulkošanas un apliecināšanas izmaksas un termiņus.


2. Pēc tulkojuma izmaksu saņemšanas un akceptēšanas klientam tulkojamie dokumenti jāiesniedz tulkošanas birojā.


3. Pēc dokumentu saņemšanas tiek uzsākta dokumentu tulkošana un veikta tulkojumu notariāla apliecināšana.


4. Klients ierodas pēc dokumentu oriģināliem un notariāli apliecinātiem dokumentu tulkojumiem.


Parastais termiņš šāda veida darbiem, ja tulkojamo dokumentu apjoms nav ļoti liels, ir 1-3 darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža.


Izpildes laiks var būt garāks, ja mantojuma dokumentu tulkošana ir apjomīga vai veicama no/uz retām valodu kombinācijām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
04/2015