Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā


Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā ir tulkojums, kuru ir veicis sertificēts tulkotājs un kuru ir oficiāli apstiprinājis notārs. Šāds tulkojums tiek uzskatīts par juridiski derīgu, kas nozīmē, ka tas precīzi atspoguļo oriģināla dokumenta saturu un formu. Notariālie tulkojumi ir nepieciešami, kad tulkoto dokumentu jāiesniedz oficiālās vai juridiskās iestādēs, piemēram, tiesās, valsts, pašvaldību, medicīnas iestādēs, dzimtsarakstu nodaļās, izglītības iestādēs vai citās organizācijās, kurās nepieciešams juridisks apstiprinājums par dokumenta īstumu.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā

Dokumentu tulkošanas un apliecināšanas process


1) Dokumentu saņemšana un pārbaude:
Tulkotājs izskata iesūtītos dokumentus, lai pārliecinātos, ka tie ir derīgi tulkošanai un notariālajai apliecināšanai.


2) Tulkošanas veikšana:
Tulkotājs veic dokumentu precīzu un pilnīgu tulkojumu.


3) Apliecinājuma teksta pievienošana:
Tulkotājs tulkojuma beigās pievieno apliecinājumu saturošu informāciju, kas ir juridiski saistoša un korekta, tā apstiprinot, ka tulkojums ir precīzs.


4) Tulkojuma notariāla apstiprināšana:
Tulkojums tiek apliecināts pie zvērināta notāra, kurš ir Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas loceklis. Notārs pārliecinās, ka sagatavotie dokumenti atbilst likumu normām.
Notārs ar savu zīmogu un parakstu apliecina tulkotāja parakstu.


5) Iztulkoto un apliecināto dokumentu saņemšana:
Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā ir apliecināts, kad oriģinālajam dokumentam kopā ar tulkojumu ir klāt pievienots tulkotāja apstiprinājums un notāra apstiprinājums. Šāds apliecināts dokuments tiek izsniegts atpakaļ klientam.


6) Iztulkoto un apliecināto dokumentu izmantošana:
Notariāli apliecinātos dokumentu tulkojumus tālāk var iesniegt oficiālajās iestādēs, tiesās vai citās organizācijās, kur klientam ir pieprasīts juridiski apstiprināts tulkojums.


Papildu informācija


Cenas:

Tulkošanas maksa: Cenas var mainīties atkarībā no dokumenta apjoma, sarežģītības un steidzamības pakāpes. Notariālā apstiprinājuma maksa: Notāra pakalpojumu cenas var atšķirties atkarībā no apliecināmo dokumentu skaita vai apjoma.


Laiks:

Tulkošanas laiks un notariālā apstiprināšana: Atkarībā no dokumenta apjoma un tulkotāja/notāra noslogojuma tas var aizņemt no 1-2 dienām līdz vairākām nedēļām.


Kad ir nepieciešams notariāls tulkojums?


Notariāls tulkojums ir nepieciešams dažādos gadījumos, t.sk.:


Tiesvedība: Dokumenti, kas jāiesniedz tiesā, piemēram, liecības, līgumi vai lēmumi.


Civilstāvokļa iestādes: Lai reģistrētu personas dzimšanu, laulību, miršanu, laulības šķiršanas faktu, ģimenes stāvokli.


Izglītība: Diplomi, liecības, sekmju izraksti, atestāti, sertifikāti vai citi izglītības dokumenti, kas jāiesniedz izglītības iestādēs mācību uzsākšanai.


Bizness: Komerclīgumi, uzņēmumu reģistrācijas dokumenti, darba dokumenti vai citi juridiski dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā vai tamlīdzīgās oficiālās vai privātās iestādēs.


Imigrācija: Dokumenti, kas nepieciešami imigrācijas jautājumu kārtošanai, piemēram, dzimšanas apliecības, pases, ID kartes, vīzas, darba atļaujas, laulības apliecības, izglītības dokumenti vai citi personu apliecinoši dokumenti.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
07/2024