Pasta adrešu tulkošana dokumentos


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli u.c. veida tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkojot līgumus, specifikācijas, rokasgrāmatas un citus dokumentus bieži vien tekstā ir norādītas ražotāju, izplatītāju, līgumslēdzējpušu, apdrošinātāju, uzņēmēju, valsts iestāžu, privātpersonu u.c. veida faktiskās vai juridiskās adreses.  Kuros gadījumos un vai vispār būtu jātulko pasta adrese?

Pavisam pastāv trīs varianti kā rīkoties, ja tekstā, kuru tulkojat, esat sastapušies ar pasta adresi. Vispiemērotākā veida izvēlēšanās izriet no tulkojamā teksta satura un pasūtītāja prasībām. Katrā konkrētā situācijā kāds no zemāk minētajiem variantiem var izrādīties vispiemērotākais. Ņemot vērā tulkošanas darba specifiku veicot tulkojumus izvēlieties vienu no zemāk minētajām iespējām:

Pasta adreses tulkošana

Pirmais variants, kuru iespējams izmantot ir pasta adreses tulkošana.

Priekšrocības: Veicamais tulkojums būs pilnībā pārnests mērķa valodā. Lasītājam, kurš nepārzina avota valodu vai to pārzina ļoti vāji, nebūs nekādu problēmu izprast teksta jēgu un neradīsies vajadzība pēc papildu skaidrojumiem.

Trūkumi: Gadījumā, ja tulkojuma pasūtītājam rodas nepieciešamība sazināties ar adresē norādītajām kontaktpersonām, iestādēm vai organizācijām, bet teksts oriģinālvalodā jeb avota valodā viņam vairs nav pieejams, var rasties zināmas neērtības.
 

Pasta adreses netulkošana

Otrs variants tekstā sastopoties ar pasta adresi ir šīs adreses atstāšana oriģinālvalodā to netulkojot.

Priekšrocības: Ja no dokumenta ir noprotams vai pat ir skaidri pateikts, ka tālāk tekstā ir ietverta pasta adrese, lasītājam kļūst skaidrs par ko ir runa un nevajadzētu rasties pārpratumiem par netulkotā teksta saturu. Tāpat netulkotu adresi lasītājs var droši izmantot korespondences vajadzībām neuztraucoties, ka vēstule varētu nomaldīties.

Trūkumi: Ja lasītājs nemaz nepārvalda vai vāji zina avota valodu, no kuras veikts tulkojums (piemēram, ja oriģinālteksts ir kādā eksotiskā valodā), kaut arī tekstā ir iekļauta īpaša norāde par adreses esamību, atstājot pasta adresi tikai oriģinālvalodā var rasties dažāda veida pārpratumi. Lasītājs arī var izjust zināmu nedrošību par teksta saturu, ja tajā būs atstātas neskaidras vai pavisam nesaprotamas vietas. 

Pasta adreses atstāšana oriģinālvalodā līdztekus nodrošinot tulkojumu

Trešais un pēdējais variants ir pasta adreses nodrošināšana abās valodās. Šajā gadījumā lasītājs tiek apgādās ar maksimālu informācijas daudzumu un izprot gan teksta jēgu (īpaši, ja tulkojums veikts no retas valodas), gan ātri un ērti var piekļūt korespondences adresei tulkotā dokumenta avota valodā. Ja vien nav noteikti strikti dokumenta noformējuma ierobežojumi vai nepastāv cita veida šķēršļi, šis adreses tulkošanas variants ir vispiemērotākais.

Kopsavilkums

Tulkojot dažāda veida tekstus tulkotāji brīžiem apmulst, kad nonāk saskarē ar šķietami vienkāršāko teksta daļu pārnešanu mērķa valodā. Šādas neskaidrības nereti arī rodas, kad no oriģinālvalodas mērķa valodā tekstuāli nepieciešams pārnest pasta adreses. Pavisam iespējami trīs dažādi veidi kā risināt šo tulkošanas jautājumu: pasta adresi iespējams tulkot, pasta adresi iespējams netulkot, vai arī piedāvāt abus valodiskos variantus līdztekus.

Katrā konkrētajā situācijā viens no variantiem varētu būt vispiemērotākais, taču, ja tulkotājam rodas šaubas un nav izvirzītas kādas konkrētas prasības attiecībā uz noformējumu vai saturu, vislabāk tomēr būtu izvēlēties otro (vēlams ar speciālu piezīmi, kas norāda, ka tālāk tekstā atrodama adrese) vai trešo no šeit pieminētajiem variantiem.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Notariāli apliecināti tulkojumi līgumiem, dzimšanas apliecībām, sekmju izrakstiem, diplomiem, atestātiem, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

28
07/2011