Paziņojumu tulkošana


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Gan Latvijā, gan arī ārvalstīs oficiālas valsts iestādes mēdz izdot paziņojumus. Parasti tiem ir informatīvs raksturs. Piemēram, policijas iecirknis var privātpersonai izdod paziņojumu par krimināllietas ierosināšanu vai tieši pretēji - par lietas ierosināšanas atteikumu, tā sniedzot atbildi uz šīs personas agrāk iesniegto iesniegumu un pamatojot to ar valstī spēkā esošajām likumdošanas normām. Līdzīgā veidā iestādes paziņojumus var izdot, darbojoties arī citu administratīvo vai juridisko procedūru ietvaros.


paziņojumu tulkošana

Oficiālu paziņojumu tulkošana parasti nepieciešama, ja izsniegtais dokuments ir jāiesniedz citas valsts iestādē. Līdz ar to vairumā gadījumu, kad paziņojums ir iztulkots, šis tulkojums ir arī notariāli jāapliecina.

Lai paziņojumu būtu iespējams iztulkot un tulkojumu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā būtu nepieciešams iesniegt tulkojamā dokumenta oriģinālu.

Tulkošanas termiņi ir atkarīgi no iesniegtā dokumenta apjoma. Nelielus dokumentus (1 - 2 lappušu apjomā) parasti ir iespējams iztulkot un apliecināt vienas līdz divu darba dienu laikā no dokumenta oriģināla iesniegšanas brīža. Lai darbu būtu iespējams uzsākt pēc iespējas ātrāk, vēlams uz tulkošanas biroja e-pastu nosūtīt dokumenta elektronisko versiju. Tas arī palīdzēs aprēķināt precīzas tulkošanas darbu un notariālās apliecināšanas izmaksas.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2014