Rekomendācijas tulkotājiem (2. daļa)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Iepriekšējā rekomendāciju daļā tika aplūkoti šādi jautājumi, kuriem tulkotājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: tulkojuma pārbaude, konsekvence, teksta jēga un burtiskums. Šajā rekomendāciju daļā tiks aplūkoti jautājumi, kuri saistās ar vārdu pāru, kā arī vietniekvārdu pareizu lietojumu tulkojumos.

(TURPINĀJUMS)
PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos


 
4.   Vārdu pāri


Katrā valodā ir t.s. vārdu pāri (vārdkopas) – vārdi, kas dabiski „iet kopā”. Tie ir vārdi, kas gadu gaitā ir nostiprinājuši saikni savā starpā. Ja kādu no šiem vārdiem aizstāj ar citu, veidojas neveikls vārdu savienojums.


Piemēram:

Iezīmēt/kļūt par pagrieziena punktu – Veidot/radīt pagrieziena punktu

Panākt vienprātību – sasniegt/dabūt vienprātību, nonākt pie vienprātības


Tāpēc svarīgi uzrakstīto pārlasīt un pajautāt sev "Vai tas izklausās labi?" Spēju instinktīvi uztvert šādus vārdu pārus var izkopt lasot ziņas, kur šādi savienojumi atkārtojas visai bieži.


5.  
Vietniekvārdi

A) Nepareizs viens otrs lietojums

Viens otrs – norāda uz DIVU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Rūdis un Kārlis viens otru pazīst jau gadiem ilgi.


Cits – norāda uz VAIRĀKU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Konflikts ciemā neizcēlās, jo cits citu pārāk labi pazina.

B) Nepareizs viņš/viņa lietojums

Bieži vien tas/tā/tie vietā kļūdaini tiek izmantoti viņš/viņa/viņi. Viņš – norāda uz dzīvām būtnēm, personificētiem priekšmetiem. Tas – norāda gan uz priekšmetiem, gan dzīvām būtnēm. Attiecībā uz dzīvām būtnēm, kas nav cilvēki, nevajadzētu izmantot viņš/viņa/viņi.
Piemērs: Mežā mani pārsteidza vilks. Viņš mani gandrīz saplosīja.
Piemērs: Kazlēni ir bieži jābaro. To audzēšana prasa rūpes.

C) Tu un jūs


Tu
un jūs ar lielo sākumburtu lieto tikai vēstulēs. Visos citos gadījumos, arī reklāmas materiālos, jāizmanto mazais sākumburts.

Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns


1. rekomendāciju daļa


3. rekomendāciju daļa

20
03/2013