Skaitļi un cipari angļu valodā


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Skaitļa un cipara jēdzieni

Nereti dažādi jēdzieni tiek nepareizi lietoti ne tikai svešvalodā, bet arī dzimtajā valodā. Piemēram, latviešu valodā tiek savstarpēji jaukti tādi vārdi kā "cipars" un "skaitlis". Arī angliski tiem ir dažāda nozīme - attiecīgi "digit" un "number". Izmantojot analoģiju, ciparus ir iespējams uztvert kā "burtus", no kuriem tiek veidoti "vārdi" - skaitļi. Piemēram, skaitlis 1445 sastāv no četriem cipariem 1, 4, 4 un 5.

 

 

Cipari (Digits)

Cipars ir grafiskā zīme skaitļa apzīmēšanai.

Mūsdienās plaši tiek izmantoti divu veidu cipari: arābu un romiešu cipari.

- Arābu cipari (Arabic numerals) ir sekojoši: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Savukārt skaitļu pierakstam izmantojot Romiešu ciparus (Roman numerals) tiek lietoti šādi simboli I, V, X, L, C, D, M (kurus attiecīgi iespējams attēlot ar sekojošiem arābu cipariem - 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000). Romiešu ciparus atsevišķos gadījumos lieto, lai apzīmētu kārtas skaitļa vārdus.

Skaitļi (Numbers)

Skaitlis ir abstrakts matemātisks pamatjēdziens. Tas rakstiski visbiežāk tiek attēlots ar cipariem, bet ir ieviesti arī dažādi citi simboli, kas ļauj pierakstīt ļoti dažādus skaitļus. Skaitlis ir matemātisks objekts, ko lieto skaitīšanai un mērīšanai. Bez skaitīšanas un mērīšanas skaitļus lieto arī kaut kā apzīmēšanai, piemēram, telefona numuri, seriālie numuri un tā tālāk.

Matemātikā skaitļi tiek iedalīti skaitļu kopās jeb sistēmās. Vienkāršākā skaitļu kopa ir naturālie skaitļi, kurā ietilpst 1, 2, 3, 4 un tā tālāk līdz bezgalībai. Šī skaitļu kopa parasti tiek izmantota skaitīšanai. Tālāk naturālo skaitļu kopa ietilpst veselo skaitļu kopā, kurā ir iekļauti arī veseli negatīvie skaitļi un nulle. Savukārt šī skaitļu kopa ietilpst racionālu skaitļu kopā, tā atkal ietilpst reālo skaitļu kopā, un reālo skaitļu kopa ir daļa no komplekso skaitļu kopas. Pastāv arī citas skaitļu kopas, piemēram, iracionālo skaitļu kopa, kura kopā ar racionālajiem skaitļiem, veido reālo skaitļu kopu. Reālo skaitļu kopu veido arī algebriskie un transcendentie skaitļi. Reālo skaitļu kopas paplašinājumi ir kompleksie skaitļi, tālāk kvaternioni, oktonioni un sedenioni.

Gramatiski skaitļa vārdi (numerals) tiek iedalīti pamata (cardinal numerals) un kārtas (ordinal numerals) skaitļa vārdos.


Pamata skaitļa vārdi (Cardnial numbers) un kārtas skaitļa vārdi (Ordinal numbers) angļu valodā


Cardinal Numbers
0
:
zero
1
:
one
2
:
two
3
:
three
4
:
four
5
:
five
6
:
six
7
:
seven
8
:
eight
9
:
nine
10
:
ten
11
:
eleven
12
:
twelve
13
:
thirteen
14
:
fourteen
15
:
fifteen
16
:
sixteen
17
:
seventeen
18
:
eighteen
19
:
nineteen
20
:
twenty
30
:
thirty
40
:
forty
50
:
fifty
60
:
sixty
70
:
seventy
80
:
eighty
90
:
ninety
100
:
hundred
1000
:
thousand
1,000,000
:
million
1,000,000,000
:
billion
23
:
twenty-three
32
:
thirty-two
34
:
thirty-four
55
:
fifty-five
57
:
fifty-seven
66
:
sixty-eight
79
:
seventy-nine
73
:
seventy-three
84
:
eighty-four
88
:
eighty-eight
98
:
ninety-eight
114
:
hundred fourteen
138
:
hundred thirty-eight
218
:
two hundred eighteen
480
:
four hundred eighty
3020
:
three thousand twenty
11,800
:
eleven thousand eight hundred
24,068
:
twenty-four thousand sixty-eight
 
Ordinal Numbers
0th
:
zeroth
1st
:
first
2nd
:
second
3rd
:
third
4th
:
fourth
5th
:
fifth
6th
:
sixth
7th
:
seventh
8th
:
eighth
9th
:
ninth
10th
:
tenth
11th
:
eleventh
12th
:
twelfth
13th
:
thirteenth
14th
:
fourteenth
15th
:
fifteenth
16th
:
sixteenth
17th
:
seventeenth
18th
:
eighteenth
19th
:
nineteenth
20th
:
twentieth
30th
:
thirtieth
40th
:
fortieth
50th
:
fiftieth
60th
:
sixtieth
70th
:
seventieth
80th
:
eightieth
90th
:
ninetieth
100th
:
hundredth
1,000th
:
thousandth
1,000,000th
:
millionth
1,000,000,000th
:
billionth
21st
:
twenty-first
35th
:
thirty-fifth
39th
:
thirty-ninth
42nd
:
forty-second
44th
:
forty-fourth
58th
:
fifty-eighth
64th
:
sixty-fourth
73rd
:
seventy-third
82nd
:
eighty-second
89th
:
eighty-ninth
91st
:
ninety-first
101st
:
hundred first
138th
:
hundred thirty-eighth
200th
:
two hundredth
218th
:
two hundred eighteenth
358th
:
three hundred fifty-eighth
1,003rd
:
one thousand third
18,002nd
:
eighteen thousand second

 

08
11/2011