Steidzama jeb ātrā dokumentu tulkošana


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kaut arī parasti uzņēmumos darbi tiek plānoti nedēļām, mēnešiem un pat gadiem uz priekšu, nereti ik vienam no mums kādu neparedzamu vai neplānotu apstākļu dēļ, rodas nepieciešamība pēc atsevišķu pakalpojumu saņemšanas steidzamības kārtā. Biežāk uzdotie jautājumi, kas rodas klientiem neatliekamu tulkošanas darbu sakarā ir sekojoši: Vai tulkošanas pakalpojumu vispār ir iespējams veikt tūlītējā kārtā? Vai tulkošana, kas veikta ātri, sadārdzinās pakalpojuma cenu? Vai īsā laikā veiktais darbs atbildīs vēlamajai kvalitātei? Zemāk rakstā centīsimies sniegt atbildes uz visiem šeit minētajiem jautājumiem.

Steidzama tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana

Steidzama tulkošanas pakalpojumu veikšana principā ir iespējama. Jebkura tulkošanas aģentūra, ja tās rīcībā uz doto brīdi būs nepieciešamie resursi, būs ieinteresēta palīdzēt klientam tikt galā ar steidzamo tulkojumu. Tas vai šādu servisu konkrētajā brīdī būs iespējams sniegt, galvenokārt ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem:

- no tulkojamā teksta apjoma;
- no tulkojamā teksta sarežģītības pakāpes;
- no tā, vai uzņēmuma darba grafiks uz doto brīdi nav pārāk noslogots (piemēram, konkrētajā dienā jāpabeidz citi steidzami pasūtījumi);
- kā arī no tā, cik daudz laika klients atvēl darba izpildei (tulkošanas darbu veicējs novērtē, vai klienta prasības konkrētajam uzņēmumam ir reāli izpildāmas).

Izvērtējot visus augstāk minētos apstākļus tulkošanas biroja vadītājs, menedžeris, pārstāvis vai darbinieks var pieņemt lēmumu par tulkošanas darbu uzsākšanu.


Ātrā tulkošana un tās iespaids uz tulkošanas izmaksām

Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko parasti klients vēlas noskaidrot ir: Vai gadījumā, ja tulkojums tiks veikts paātrinātā kārtā, tas ietekmēs tulkošanas cenu? Vairumā gadījumu visdrīzāk tas tā varētu būt un tam ir virkne objektīvu iemeslu:

- pirmkārt, lai veiktu tulkojumu ātri, nereti nepieciešams malā nolikt jau ieplānotos tulkošanas darbus, kas attiecīgi nozīmē to izpildi iepriekš neplānotā darba laikā (bieži vien strādājot virsstundas vai brīvdienās);
- otrkārt, ātrā tulkojuma gadījumā tiek patērēti papildu uzņēmuma administratīvie resursi, lai šādu tulkojumu nodrošinātu (nekavējoties jāpārkārto darba grafiks un jāveic jau uzsākto darbu pārplānošana);
- treškārt, veicot steidzamo tulkojumu, tulkotājam un redaktoram daudz intensīvāk un ievērojami īsākā laikā jānodrošina kvalitatīvs pakalpojums, kura izpildei parasti tiek atvēlēts apmēram uz pusi ilgāks laiks.
- ceturtkārt, nereti, lai nodrošinātu pilnu tulkošanas pakalpojumu servisu, tulkošanas aģentūras jeb biroja pārstāvim jāveic neatliekami papildu darbi, lai pilnībā izpildītu klienta prasības (jādodas pie notāra apliecināt tulkojums, jānogādā dokumenti nepieciešamajā vietā, jāpielāgojas klienta darba grafikam, utt.).


Konkrētas tulkošanas cenu izmaiņas ir atkarīgas no konkrētā pasūtījum specifikas, tomēr arī jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos tulkošanas birojs, ja tas ir iespējams, var arī pakalpojuma cenu nepaaugstināt.

Vai steidzamība ietekmē tulkošanas kvalitāti?

Neatkarīgi no tā, vai tulkojums veicams ātri jeb steidzami, izpildīto darbu kvalitāti tas neietekmē, jo tulkošanas darbu veicējs pirms uzņemties pakalpojuma izpildi izvērtē, vai pakalpojumu noteiktajā laikā ir reāli izpildīt nezaudējot kvalitāti. Ja tulkošanas birojs uzņemas pakalpojumu sniegt, tad kvalitāte tiek nodrošināta tādā pašā līmenī, kā veicot darbus, kuri tiek pildīti standarta režīmā. Vienīgais, kas var mainīties sniedzot tulkošanas pakalpojumu paātrinātā veidā ir izcenojumi, citus tulkošanas aspektus - kvalitāti, konfidencialitāti, noformējumu un tulkošanas termiņu ievērošanu - tas negatīvi neietekmē.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
11/2011