Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Saistītie raksti:


"Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU VĀRDNĪCA


Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā


Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās
Tulkojot juridiskus tekstus, tulkotājiem visai regulāri savā darbā jāsastopas ar tādu terminu kā "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošanu. Kā pareizi tulkot šos terminus angļu un latviešu valodā? Kādi ir to oficiālie tulkojumi?


Saskaņā ar Latvijas Valsts valodas centra (VVC) sniegto skaidrojumu šo terminu tulkošanā tiek ieteikts lietot sekojošus latviskos un angliskos ekvivalentus:
 

Tulkojot LR MK noteikumus:
punkts – paragraph
apakšpunkts – sub-paragraph


Tulkojot likumus:
nodaļa – chapter
pants – section
daļa – paragraph
punkts – clause


Citus terminus meklēt: Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīcā
 

Terminu nodaļa, pants, daļa, punkts, apakšpunkts tulkošana angļu valodā

Attēla avots: https://pixabay.com/en/quote-bubble-circle-talk-text-1375858/

Tulkotājiem būtu jāņem arī vērā, ka Eiropas Savienības tiesību aktos termins “pants” angļu valodā tiek atveidots kā “article”.

Tāpat jāatceras, ka  Eiropas Savienības regulās angļu valodā vienību un apakšvienību apzīmēšanai, izņemot vārdu “pants”, netiek izmantoti vārdi. Piem., teikuma daļa “Regulas (..) 5. panta 3. punkta (c) apakšpunkts” angļu valodā tiek atveidota kā "Article 5(3)(c) of Regulation...".


AV: juridiskie tulkojumi, tiesību akti, likumi, noteikumi, MK noteikumi, Ministru kabinets, līgumi, nodaļa, pants, daļa, punkts, apakšpunkts, kā tulkot, iztulkot, pārtulkot, terminu, terminus, termini, latviski, agnliski, latviešu valodā, angļu valodā, lv, en, lat, eng, LR, the Republic of Latvija, Latvijas Republika, ES, Eiropas Savienība, tiesību akti, noteikumi, regulations, leglislative, regula, regulation, paragrāfs, tulkojumi, tulki, tulkošana, teksti, dokumenti, segmenti, rindkopas, vārdkopas, frāzes, apliecināšana, apliecinājums, oficiāls tulkojums, angliski, English, valoda.

Avots: http://www.lvportals.lv/visi/e-konsultacijas?id=12595


Saistītie raksti:


"Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU VĀRDNĪCA


Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā


Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

09
01/2018