Tiesas sprieduma tulkošana


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tiesas sprieduma tulkošana tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējama praktiski visās Eiropas valodās. Tulkojumus iespējams saņemt gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Tāpat tulkojumus iespējams apliecināt notariāli.
Tiesas spriedumi (administratīvie, civillietās, krimināllietās) statistiski visbiežāk tiek izdoti saistībā ar parādu piedziņas lietām, laulību šķiršanas lietām un maksātnespējas procesiem.  Ja iesaistītās puses (vai kāda no tām) pēc tiesas sprieduma mainījušas dzīvesvietu / jau iepriekš dzīvojušas citas valsts teritorijā, tad, lai kārtotu juridiskos jautājumus, vismaz vienai no pusēm nereti rodas nepieciešamība pēc dokumentu (tiesas spriedumu izrakstu / norakstu) notariāliem tulkojumiem.

Tiesas spriedums

Lai tulkojumus varētu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt dokumentu oriģinālus (parakstītus un apzīmogotus dokumentus), kuriem tiek stiprināts klāt notariāls tulkojums. Oriģināli nepieciešami arī tādēļ, lai tulkojumā varētu tikt iekļauti visi nepieciešamie teksta elementi (ne tikai sprieduma ievaddaļa, konstatējuma daļa un sprieduma daļa, bet arī zīmogu un spiedogu teksti).

Šāda pakalpojuma cena un darba izpildes termiņi ir atkarīgi no 1) tiesas sprieduma tulkošanas apjoma; 2) mērķa valodas, kurā tulkojums būtu nepieciešams; 3) steidzamības pakāpes. Lai noskaidrotu precīzas darba izmaksas un izpildes laiku, vēlams tulkojamo dokumentu vispirms elektroniskā veidā (skenējot) nosūtīt un e-pastu. Tādejādi jau pavisam īsā laikā birojam būs iespējams sniegt pavisam precīzu atbildi kā par izmaksām, tā arī par tulkošanas un apliecināšanas termiņiem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
04/2014