Tulkošana | Notariāla apliecināšana | Legalizēšana ar Apostille


Tulkošana | Notariāla apliecināšana | Legalizēšana ar Apostille


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

Tulkošana
Tulkošana veido vienu no trim izmaksu pozīcijām, kura tiek aprēķināta, veicot dokumenta tulkošanu ar notariālu apliecinājumu un tā legalizēšanu. Tulkošanas izmaksas ir atkarīgas no sekojošiem faktoriem: 1) dokumentu skaits; 2) dokumentu/teksta apjoms; 3) steidzamība; 4) valodu pāris (tulkojumi uz/no retākām valodām būs dārgāki) 5) sarežģītība. Šī iemesla dēļ precīzas izmaksas iespējams piedāvāt tikai pēc iepazīšanās ar konkrētiem/tulkojamajiem dokumentiem. Parasti tulkošanas darbs aizņem pāris dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža, taču to būtiski var ietekmēt tulkojamo dokumentu daudzums/apjoms. 

Notariāla apliecināšana
Otro pakalpojuma izmaksu pozīciju veido tulkojumu notariāla apliecināšana. Arī šo pozīciju ietekmē vairāki faktori - 1) apjoms; 2) steidzamība; 3) valoda (noraksti svešvalodās būs dārgāki). Notariāla apliecināšana tulkojumiem parasti aizņem pāris darba dienas. Taču precīzākas aplēses par termiņiem un izmaksām ir iespējams veikt tikai pēc iepazīšanās ar tulkojamajiem dokumentiem. Tāpat jāņem vērā, ka veicot notariālus tulkojumus tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt tulkojamo dokumentu oriģinālus, jo bez tiem apliecināšanu pie notāra nav iespējams veikt.
 

Legalizēšana ar Apostille
Legalizēšana ar Apostille nepieciešama, lai apliecinātu dokumenta īstumu (to, ka tas nav viltots). Respektīvi, ar Apostille palīdzību tiek apliecināts amatpersonas paraksts un/vai zīmogs, kura izdevusi oficiālo dokumentu. Šis apliecinājuma veids tiek prasīts teju visās valstīs un bez tā iekšzemes/ārvalstu iestādēs dokumentu nebūs iespējams iesniegt pat tad, ja tam būs pievienots notariāls tulkojums. Kaut arī apliecināt ar Apostille var gan tulkojumu gan notariālu kopiju, parasti apliecināšana tiek veikta dokumenta oriģinālam. Atsevišķos, ļoti retos gadījumos, iestāde var pieprasīt legalizēt pilnīgi visus ar oriģinālu saistītos dokumentus: pašu oriģinālu, notariālo kopiju (ja tāda izveidota) un notariālo tulkojumu. Lielākajā vairumā gadījumu pilnībā pietiek ar 1 apostiles izgatavošanu. Šaubu gadījumā noteikti nepieciešams vērsties iestādē, kurā dokumentus tiek plānots iesniegt, lai noskaidrotu, kuru dokumentu tieši tā vēlas saņemt legalizētu - pašu dokumenta oriģinālu, tā notariālo norakstu jeb kopiju, vai arī tā notariālo tulkojumu. Parastā legalizācijas procedūra (kura nav steidzama) ilgst 2 darba dienas. Legalizēt dokumentu iespējams valstī, kura dokumentu izdevusi. Tāpēc, piemēram, ja dokumentu kurš izdots Latvijā, vēlēsities legalizēt ārvalstīs tas būs ļoti sarežģīti vai pat pilnībā neiespējami. Šo procedūru vislabāk veikt laikus uz vietas izdevējvalstī pirms valsts robežas šķērsošanas. 
 

Pilns pakalpojumu serviss
Nereti gadās situācijas kad klients ar savu oriģinālo dokumentu jau atrodas ārzemēs un tikai tad tiek informēts no ārvalstu iestāžu puses, ka viņa/viņas dokumentam nepieciešama tulkošana, notariāla apliecināšana un legalizēšana ar Apostille. Tādos gadījumos iespējams dokumentu sūtīt uz Latviju ar ierakstītu vēstuli un tulkošanas biroja darbinieks varēs veikt visas iepriekš minētās darbības, lai klienta dokumentu pilnībā padarītu derīgu lietošanai ārvalstīs. Tāpat tulkošanas birojs gatavo dokumentu varēs nosūtīt klientam atpakaļ uz vajadzīgo valsti. Pirms šīs darbības veikt, ļoti ieteicams vispirms nosūtīt tulkojamos dokumentus skenētā veidā (vai vismaz fotografētā veidā) uz tulkošanas biroja e-pastu (info@rigastulki.lv), lai tulkošanas birojs laicīgi spētu: 1) konsultēt klientu par visām pakalpojuma niansēm un citiem iespējamajiem jautājumiem; 2) piedāvātu precīzas pakalpojuma izmaksas un termiņus; 3) vienotos par pārējiem pakalpojuma jautājumiem (rekvizīti, rēķina sagatavošana, gatavo dokumentu piegāde, utml.).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

Tulkošana  Notariāla apliecināšana  Legalizēšana ar Apostille


AV: tulkošana, tulkojumi, tulkot, tulko, tulkoju, tulkojums, iztulkot, pārtulkot, satulkot, notulkot, apliecināt, apstiprināt, apliecinājums, apstiprinājums, legalizēt, legalizēšana, apostils, apostille, apostilu, tulkojumus, notariāls apliecinājums, tulkošana ar notariālu apliecināšanu, tulkojuma legalizēšana ar Apostille, oriģināls, izmaksas, cenas, tulkošanas birojs, cena, cik maksā, maksa, maksāšana, izmaksāt, apostulis, konsulārais departaments, Legalizēšana ar Apostille, serviss, pakalpojums, pakalpojumi, dzimšanas, miršanas, laulību, laulības, apliecība, apliecības, birojas, tulkōsanas, sertifikāti, Rīga, Latvija, mācības, darbs, universitāte, laulības, bērni, bēres, kāzas, eksāmeni, ceļošana, pilnvara, pilnvarojums, notarizēts, notarized, sertificēts, zvērināts tulkojums, zvērināts notārs, zvērināts tulks, zvērināts tulkojums, notarised, certified, sworn notary, sworn translator, Latvia, Riga, center, centre, centrs, Elizabetes iela, darba laiks, darbdienas, tulku birojs, tulkojumu birojs, tulka, tulkošanas pakalpojumi, cenas, tulkosana-notariala-apliecinasana-legalizesana-ar-apostille, LR Ārlietu minsitrijas Konsulārāis departaments, republika, apliecinājums, apliecināšana

11
01/2019