Tulkošanas metodes


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!Pavisam pastāv astoņu veidu tulkošanas metodes: parindeņu tulkošana, burtiskā tulkošana, precīzā tulkošana, semantiskā tulkošana, adaptēšana, brīvā tulkošana, idiomātiskā tulkošana un komunikatīvā tulkošana.1. Parindeņu tulkošana:

Izmantojot šo metodi, avota valodas vārdu secība tiek saglabāta, un vārdi tiek tulkoti to visbiežāk lietotajās nozīmēs. Reālijas tiek tulkotas burtiski. Galvenokārt, šo metodi izmanto, vai nu lai saprastu avota valodas mehānismu vai sagatavotu sarežģītu tekstu tālākam teksta apstrādes procesam.


2. Burtiskā tulkošana:

Avota valodas gramatiskās konstrukcijas tiek konvertētas tuvākajos mērķvalodas ekvivalentos, bet leksikās vienības, tāpat kā izmantojot parindeņu tulkošanas metodi, tiek tulkotas, neņemot vērā kontekstu. Šī metode tiek izmantota, lai sagatavotu tekstu tulkošanai un izgaismotu svarīgākās tulkošanas problēmas.


3. Precīzā tulkošana:

Šī metode mēģina atveidot precīzu oriģinālā teksta kontekstuālo nozīmi, ņemot vērā mērķvalodas gramatisko struktūru ierobežojumus. Tā pārveido reālijas un saudzīgi izturas pret gramatisko un leksisko noviržu iespējamību, ja jāatkāpjas no avota valodas normām. Tā mēģina būt pilnīgi precīza, atveidojot oriģinālā teksta autora nodomus un teksta saturu.


4. Semantiskā tulkošana:

Šī metode atšķiras no precīzās tulkošanas ar to, ka ņem vērā avota valodas estētisko vērtību, vajadzības gadījumā ielaižoties kompromisā ar vairākām vārda nozīmēm, lai nekaitētu teksta saturam, vārdu spēlei vai atkārtojuma disonansēm. Tā nenonivelē reālijas un tikai nedaudz piekāpjas lasītājam. Ja „precīzais" tulkojums ir dogmatisks, semantiskais tulkojums ir daudz elastīgāks.


5. Komunikatīvā tulkošana:

Ar šīs metodes palīdzību tiek mēģināts atveidot oriģinālā teksta precīzu kontekstuālo jēgu tādā veidā, ka gan valoda, gan saturs lasītājam ir viegli uztverami un saprotami.


6. Idiomātiskais tulkojums:

Tiek atkārtota oriģinālā teksta galvenā doma, bet vērojama tendence neatveidot nozīmes nianses, dodot priekšroku sarunvalodas izteicieniem un idiomām.


7. Brīvais tulkojums:

Saturs tiek atveidots, neņemot vērā stilu vai oriģinālā teksta formu. Parasti visdrīzāk tas ir pārfrāzējums, nevis oriģinālā teksta tulkojums.


8. Adaptācija:

Šī ir tulkošanas visbrīvākā forma, kuru, galvenokārt, izmanto lugās, dzejā, reklāmā: tēmas / personāži / saturs tiek saglabāti, avota valodas reālijas tiek pārveidotas mērķvalodas reālijās, un teksts tiek pārrakstīts, pārstrādāts jeb radīts „no jauna”.


AVOTS: http://www.scribd.com/doc/9248486/Methods-of-Translation

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
07/2011