Tulkošanas prakse | Prakse tulkotājiem


Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Prakse tulkotājiem


Tulkošanas prakses iespējas jaunajiem tulkotājiem tiek piedāvātas saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • Students mācās akreditēta mācību iestādē;
  • Studenta mācību iestāde praktikantu nodrošina ar trīspusīgu līgumu (viens eksemplārs tiek sagatavots augstskolai, viens tulkošanas uzņēmumam un viens praktikantam);
  • Praktikants mācību laikā ir sekmīgi apguvis nepieciešamos mācību priekšmetus, lai varētu pilnvērtīgi iziet praksi tulkošanas birojā, un ir attiecīgi sagatavots tulkošanas industrijas prasībām.

Tulkošanas prakse


Pieteikumā jaunajiem tulkotājiem lūgums īsā formā norādīt:

  1. Cik garu praksi mācību iestāde noteikusi praktikantam veikt (dienas / nedēļas / mēneši);
  2. Kādus darba uzdevumus mācību iestāde praktikantam ir izvirzījusi (rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana, citi uzdevumi);
  3. Kādu apjomu studējošajam praktikantam mācību iestāde uzdevusi iztulkot prakses laikā (vārdu skaits vai rakstzīmju skaits).
  4. E-pasta vēstules nosaukumā lūgums ietvert norādi "tulkošanas prakse", "prakse tulkotājiem" "prakse tulkojumu birojā" vai ietvert / pievienot tamlīdzīgu atzīmi.

Tulkošanas prakse

Tulkošanas prakses laikā studentiem tiek doti reāli darba uzdevumi un par katru darba uzdevumu sniegta neliela atskaite ar ieteikumiem, labojumiem vai citiem norādījumiem. Pēc veiksmīgas tulkošanas prakses nokārtošanas studentiem pastāv iespēja tik uzaicinātiem pievienoties tulkošanas biroja "Rīgas tulki" ārštata tulkotāju pulkam.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
02/2015