Tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu vārdnīca


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kopš 2013. gada februāra nogales tulkiem un tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu datubāze jeb elektroniskā vārdnīca. Valsts valodas centra (VVC) paspārnē apkopoti, papildināti un uzlaboti vairāk nekā 350 tūkstoši dažādu nozaru šķirkļi. Terminus iespējams meklēt un tulkot latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un latīņu valodās.

Atjaunotā terminu datubāze ir veidota uz savulaik VVC sastāvā iekļautā Tulkošanas un terminoloģijas centra (TTC) elektroniskās vārdnīcas pamata. Tāpat datubāzes krājumā iekļauti LZA Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātie termini.

VVC terminu datu bāze

Vārdnīca ir veidota izmantojot interaktīvus elementus, ļaujot tulkotājiem nonākt pie pēc iespējas pilnīgākas termina izpratnes. Atverot šķirkli, lietotājiem tiek dota iespēja iepazīties gan ar termina avotu, gan definīciju, gan arī komentāriem. Pie katra atvērta šķirkļa atrodams simbols "?". Nospiežot uz tā, tiek atvērta speciāla saziņas forma, ar kuras palīdzību par katru konkrēto terminu tiek dota iespēja uzdot jautājumu VVC speciālistiem. Informācijas sadaļā interesenti var iegūt papildu informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar terminoloģijas un citu valodas normu lietošanu.

Meklējot terminus, meklēšanas rezultātus iespējams sašaurināt nosakot sekojošus atlases kritērijus: aizsardzība, apdrošināšana, bioloģija, celtniecība, datorzinātne, dokumenti un informācija, Eiropas Savienība, elektrotehnika, finanses un nodokļi, fizika, ģeogrāfija un kosmoss, izdevējdarbība un iespiešana, izglītība, kalnrūpniecība, ķīmija, ķīmijas rūpniecība, kodoltehnoloģijas, komercija un preču aprite, kooperatīvi un korporācijas, lauksaimniecība, likumdošana un tiesību akti, makroekonomika, māksla, mašīnbūve, matemātika, medicīna, metalurģija un dzelzs, nodarbinātība, pārvalde un administrācija, politika un starptautiskās attiecības, ražošana un amatniecība, reliģija un filosofija, riska pārvaldība un drošība, sociālās zinātnes, sports, standartizācija un metroloģija, starptautiskās organizācijas, statistika, tehnoloģija, telekomunikācijas un pasta pakalpojumi, transports, valoda un literatūra, valsts ekonomika, vēsture, zemes īpašums, zemes resursi un enerģija, zinātne un kultūra.

VVC atgādina: "Būtiski atcerēties to, ka attiecībā uz terminoloģiju parasti runā par terminu ekvivalentiem, nevis terminu tulkojumiem, ar to uzsverot, ka terminoloģijas darba pamatuzdevums ir nodrošināt dažādās valodās izteikto terminu savstarpēju jēdzienisku atbilstību, neizvirzot par mērķi obligāti panākt arī leksisku vienādību."

Terminu datu bāze atrodama sekojošā adresē: http://termini.vvc.gov.lv/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
03/2013