TULKOŠANAS BIROJA "RĪGAS TULKI" KVALITĀTES STANDARTI


Tulkošanas nozarē trīs svarīgākie kvalitātes kritēriji ir precizitāte, konfidencialitāte un noteikto darba izpildes termiņu ievērošana. Ja kāds no šiem faktoriem iztrūkst, nav iespējams runāt par kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Tulkošanas aģentūra "Rīgas tulki", izmantojot jaunākās tehnoloģijas un uzkrāto pieredzi, tulkojumus veic ne vien droši, precīzi un laikus, bet arī parūpējas, lai tulkojuma noformējums izskatītos glīts un maksimāli atbilstu nepieciešamajam noformējumam.

Kvalitatīvi tulkojumi

Konfidencialitāte

"Rīgas tulku" darbības niša strādājot ar tehniskiem un sarežģītiem tekstiem paredz un pieprasa, lai klientiem tiktu nodrošināta konfidencialitāte, ko arī mūsu tulkošanas birojs pilnā mērā garantē. Tulkojamo līgumu, specifikāciju, grāmatvedības gada pārskatu, lēmumu, izziņu, apliecību  un visu pārējo tekstu saturs ne pie kādiem apstākļiem netiek izpausts trešajām personām. Uzsākot sadarbību ar "Rīgas tulkiem" klienti izvēlas ātrus, precīzus un drošus tulkošanas pakalpojumus.

Precizitāte

Bieži vien tulkojot tehniskus vai sarežģītus tekstus tulkotājiem nākas saskarties ar specifiskiem terminiem. Mūsu aģentūra garantē, ka šie termini tiks iztulkoti saskaņā ar Latvijā akceptēto un lietoto terminoloģiju. Nepieciešamības gadījumā tulki veic izpētes darbu un līdztekus pavisam jauniem terminiem piedāvā arī izvērstus jaunāko latviskojumu skaidrojumus, kuri laikus tiek saskaņoti ar pasūtījuma veicēju.

Izpildes termiņi

Trešais un ne mazāk svarīgs tulkojuma kvalitātes aspekts ir uzdoto darbu izpildes termiņi. Aģentūra "Rīgas tulki" nodrošina, ka visi uzdotie darbi tiek izpildīti laicīgi. Tas tiek panākts gan pateicoties uzņēmuma iekšējās kvalitātes sistēmai, gan drošām un uzticamām tehnoloģijām, kuras ir aģentūras rīcībā. Pat tehniskas kļūmes gadījumā mūsu aģentūra ir spējīga rīkoties ātri un kompetenti, lai radušos apstākļu dēļ neciestu klientu intereses.

Noformējums

Visbeidzot ne mazāk svarīgs kvalitātes komponents ir iztulkoto dokumentu noformējums. Mūsu tulkošanas biroja darbs ir organizēts tādā veidā, lai nodrošinātu augstu standartu izpildi ne tikai attiecībā uz tulkošanas saturu, bet arī uz dokumentu izskatu. Nepieciešamības gadījumā aģentūrai ir arī iespējas piesaistīt maketēšanas speciālistus. Tādā veidā tiek panākts, ka pat vissarežģītākie dokumentu veidi, kuros iekļauti grafiki, tabulas un citi ilustratīvie komponenti pēc to tulkošanas izskatās tikpat labi vai pat labāk, nekā pirms uzsākta to tulkošana.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!